เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสะเกษ ได้จัดบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์
ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย เพื่อระลึกถึงผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในวัน
 "วัน ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย
ประจำปี 2559" ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โดยมีท่าน ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ได้เป็นประธานในครั้งนี้ และภายในงานมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้
(Cr.Photo by อาจารย์อธิชาติ บุญญยศยิ่ง,นางศุภากร  ปานเทวัญ)