บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

pakasit padit jumlean
pongsuk surasuk aekapong
sahutsa udompun pasakorn
pukkawat paditwong
panaikorn amon penruk
nareerut kanokkran ontida
jurarut jittima tanapon
waradat pawadee putchra
pimrapat tunwarut
suputsorn1  
rinda chanon kittipong
janjira
siriporn assana piyachut
aumaporn