สถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Masder Institute) ประกาศมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
จำนวน 9 ทุน
       ดาวน์โหลดประกาศเลขที่ ศธ ๐๕๐๗(๔)/ว๘๗