รัฐบาลออสเตเรียประกาศรับสมัครการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant-Asia-Uninet
ประจำปี ๒๕๖๐
       ดาวน์โหลดประกาศเลขที่ ศธ ๐๕๐๗(๒)/ว๘๖