Get Adobe Flash player
แสดง # 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ 11 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ และกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 23 ธันวาคม 2559
ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ และกลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ 16 ธันวาคม 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มพนักงานวิชาการ กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ และพนักงานราชการ 29 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ 18 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มรภ.ศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ และกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 22 กันยายน 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 20 กันยายน 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ และกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 29 สิงหาคม 2559

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.