ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง
บรรจุ ณ  1 ธันวาคม 2564

        


  กลุ่มพนักงานวิชาการ ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่

                                                        กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่