ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง

กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

 

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ


ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่