_______________________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ กลุ่มพนักงานปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

folder icon

ดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหลดใบสมัคร