ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ

ตำแหน่งช่างเทคนิค งานออกแบบและวางผัง

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่