ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน ประจำเต็มเวลาถาวร กลุ่มพนักงานวิชาการ
 

folder icon

ดาวน์โหลดประกาศ  ดาวน์โหลดใบสมัคร