ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่