ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มพนักงานปฏิบัติงาน ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่