ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง  กลุ่มพนักงานวิชาการ 
 

folder icon

ดาวน์โหลดประกาศ      ดาวน์โหลดใบสมัคร