ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์บุญชง วีสมหมาย 
(ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร)
กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่