ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มพนักงานวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่