ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่