ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มพนักงานวิชาการ

        >>>(ดาวน์โหลดประกาศที่นี่)<<<