1. ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มพนักงานวิชาการ

        >>>(ดาวน์โหลดประกาศที่นี่)<<<  

    2. ประกาศรายชื่อบุุคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มพนักปฏิบัติการ

       2.1  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
              >>>(ดาวน์โหลดประกาศที่นี่)<<<  

       2.2  ตำแหน่งวิศวกรโยธา / ช่างเครื่องยนต์
              >>>(ดาวน์โหลดประกาศที่นี่)<<<  

     3. ประกาศรรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
              >>>(ดาวน์โหลดประกาศที่นี่)<<<