ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยได้ที่นี่
 
    1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มพนักงานวิชาการ
        >>>(ดาวน์โหลดประกาศที่นี่)<<<  
 
    2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มพนักปฏิบัติการ
       2.1  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
              >>>(ดาวน์โหลดประกาศที่นี่)<<<  
       2.2  ตำแหน่งวิศวกรโยธา / ช่างเครื่องยนต์
              >>>(ดาวน์โหลดประกาศที่นี่)<<<  
 
    3. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป