ประกาศมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่องการสรรหาคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ก.อ.ม.)

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่