ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่นี่
---------------------------