ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งบุคลากรและนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีน

ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

และวันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564

ตั้งแต่ เวลา 14.00 น. ไม่เกิน 15.00 น. 

 

ตรวจสอบรายชื่อ Click