ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

Rule

 

 ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน 5 ฉบับ

 

 

623b6bfec0124dbf9b8d0b491b6de12e