ประกาศจากงานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เรื่องการปฏิบัติงาน (กศ.บป.) ภาคเรียน 3/2562

3 2562

 

 

 

การปฏิบัติงาน (กศ.บป.)

 

 

ภาคเรียนที่ 3/2562 (เสาร์ - อาทิตย์)

งวดที่ 1  วันที่ 22 .. 2563– 29 มี..2563

 

งวดที่ วันที่ 4 เม..2563 – 10 .. 2563