ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง การสรรหากรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
>>...ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ที่นี่...<<