Get Adobe Flash player

  ประชาสัมพันธ์รายชื่อแบ่งสีการแข่งขันกีฬา กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

     สีขาวคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล (White)

    สีทองคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล (Gold)

 

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.